ANEGDOTA O KRÓLOWEJ BENINU „RADOSNEJ”

ANEGDOTA O KRÓLOWEJ BENINU „RADOSNEJ”

Niezaprzeczalnie, zmiana miejsca pobytu Królowej Beninu rozgniewała wielu, w tym i Marka Z. . , Zerkali na jej kolorowe lica. Kochali skrycie, zapominając że za… patrzenie to za… mało by chcieć Ją mieć, na własność.

Odeszła – z Danusią S. .

Wędrując z kąta w kąt, wenę napotkałam i zrodzony plan na płótno przelałam. Królowa Beninu przydomek „Radosna” – dostała i wyszła do ludzi, ochotę taką miała. Wtedy to się zadziało. Za gwiazdę Ją uznano. Komplementami, jak deszczem pieniędzy obsypywano. Szczodrze oklaskiwano. Jakby tego było mało, adoratorów jej przybywało, na wernisaże zapraszano. Dość już miała szumów, wrzawy – powróciła do Warszawy. Z przyjaciółką zamieszkała. Rodzinę Ady F. pokochała. Ma się dobrze, jest szczęśliwa. Odnalazła, co zgubiła.

ZU1

Did you like this? Share it!

0 comments on “ANEGDOTA O KRÓLOWEJ BENINU „RADOSNEJ”

Comments are closed.